Kancelaria - ślub

Ślub kościelny

Sakramentalny związek małżeński jest nierozerwalny, dlatego też osoby pragnące żyć ze  sobą razem przez całe życie powinny dobrze przygotować się do  małżeństwa. Bezpośrednim okresem przygotowania jest narzeczeństwo.
 
Sprawy związane z zawarciem sakramentu małżeństwa załatwia się w parafii zamieszkania jednego z narzeczonych. Zwyczajowo jest to parafia narzeczonej.
 
Narzeczeni powinni zgłosić zamiar zawarcia małżeństwa w kancelarii parafialnej przynajmniej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu w celu zarezerwowania daty i godziny oraz spisania protokołu przedślubnego.
 
W przypadku chęci zawarcia sakramentu małżeństwa, w których jedna ze stron jest niewierząca, innego wyznania lub po rozwodzie należy zgłosić się do kancelarii minimum 6 miesięcy, gdyż w takim przypadku zgodę na ślub musi wyrazić również Kuria Diecezjalna w Opolu.
 
W przypadku narzeczonych katolickich lub innego wyznania, jeśli któraś ze stron pouczona o celach (dobro małżonków i dobro potomstwa) i istotnych przymiotach małżeństwa (jedność i nierozerwalność) wyklucza je, to takie małżeństwo w ogóle nie może zostać ważnie zawarte (kan. 1125 n.3).
 
Przynajmniej 3 miesiące przed ślubem narzeczeni zgłaszają się do kancelarii gdzie następuje spisanie protokołu przedślubnego.
 
Dokumenty potrzebne do zawarcia małżeńśtwa:
  • Dowody osobiste narzeczonych,
  • aktualne Świadectwa Chrztu (z datą do 6 miesięcy wstecz),
  • Świadectwa Bierzmowania (jeżeli nie ma potwierdzenia tego sakramentu na Świadectwie Chrztu),
  • Świadectwa ukończenia katechizacji dla narzeczonych oraz spotkań w poradni rodzinnej.
  • W przypadku chęci zawarcia „ślubu konkordatowego” – zaświadczenie z USC stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (3 egzemplarze)
  • W przypadku wcześniejszego zawarcia ślubu cywilnego – akt zawarcia małżeństwa z USC.
  • Dane świadków sakramentu (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania).
 
W dniu ślubu  świadkowie zgłaszają się 15 min. przed ślubem w zakrystii z własnym dowodem tożsamości przynosząc także obrączki i karteczki ze spowiedzi narzeczonych. Do zakrystii ze świadkami przychodzi również fotograf i kamerzysta ze stosownym zaświadczeniem potwierdzającym ukończenie kursu nt. zasad fotografowania podczas liturgii.
 

 23 09 03 Nauki stacjonarne

23 09 03 Nauki weekendowe

Free Joomla templates by L.THEME