Apostolat maryjny

APOSTOLAT MARYJNY CUDOWNEGO MEDALIKA

Apostolat Maryjny przy naszej parafii powstał 8 grudnia 1985 roku został założony przez zmarłego już Ks. prof. Teofila Hermanna CM  wówczas Krajowego Dyrektora Apostolatu Maryjnego podczas nabożeństwa ku czci Niepokalanej.

Pierwsze spotkanie zostało zorganizowane w salce katechetycznej przy udziale Ks. proboszcza śp. Stanisława Matuszewskiego CM. W spotkaniu wzięło udział 45 osób.

Apostolat Maryjny jest ruchem religijnym i ma charakter publiczny, skupia osoby, które chcą przez apostolstwo oddawać cześć należną Niepokalanej. Członkiem Apostolatu Maryjnego w szerszym znaczeniu staje się każdy przyjmujący Cudowny Medalik zobowiązany tym samym do okazywania czci Najświętszej Maryi Pannie i rozpowszechnianie tej czci wśród otoczenia. W ścisłym tego słowa znaczeniu, są Ci, którzy zostali uroczyście przyjęci przez Dyrektora Krajowego lub upoważnioną przez niego osobę.

Opiekunami Apostolatu Maryjnego byli:

 1. Ks. Benedykt Lewandowski do 27. 03. 1986 r.
 2. Ks. Franciszek Dragosz       10. 07. 1986 r.
 3. Ks. Mirosław Brzoza           10. 07. 1988 r.
 4. Ks. Marek Lamer              10. 07. 1992 r.
 5. Ks. Tadeusz Wojtonis      27. 09. 1997 r.
 6. Ks. Jan Dobosiewicz         27. 09. 1999 r.
 7. Ks. Marek Bukowiec        27. 10. 2001 r.
 8. Ks. Andrzej Siemiński       27.09. 2003 r.    I opiekun diecezjalny
 9. Ks. Jarosław Biedroń        27.08. 2006 r.      opiekun diecezjalny
 10. Ks. Adam Staszak             27.07. 2009 r.      opiekun diecezjalny
 11. Ks. Jacek Piątek                27. 06. 2011 r.     obecny opiekun

ŚRODKI APOSTOLATU MARYJNEGO:

 1. Rozpowszechnianie Cudownego Medalika we własnej rodzinie, wśród krewnych, przyjaciół, znajomych, w miejscu pracy.
 2. Rozpowszechnianie Cudownego Medalika wśród dzieci i młodzieży za pośrednictwem nauczających religii.
 3. Organizowanie niedziel Apostolatu Maryjnego oraz Nieustającej Nowenny do Matki Bożej Cudownego Medalika
 4. Odwiedzanie chorych (w szpitalach, w domach prywatnych), osób samotnych, opuszczonych, a zwłaszcza ludzi najbardziej zagrożonych pod względem religijnym będących w niebezpieczeństwie śmierci.
 5. Oddziaływanie na otoczenie w duchu braterskiej miłości przez wzajemną pomoc, uczynność, przez nasycanie stosunków międzyludzkich kulturą chrześcijańską.
 6. Upowszechnienie czytelnictwa religijnego między innymi drogą wypożyczania książek, czasopism, informacji  o treści religijnej.
 7. Rozszerzenie Apostolatu Maryjnego na dalsze grupy osób we własnej parafii jak i w parafiach sąsiednich.

CELE APOSTOLATU MARYJNEGO

 1. Pogłębienie kultu Niepokalanej przez życie  autentycznie chrześcijańskie.
 2. Oddziaływanie na ludzi zaniedbanych, obojętnych i zagrożonych religijnie, zwłaszcza znajdujących się u kresu życia.
 3. Szerzenie bratniej miłości i likwidowanie obojętności, niechęci, niezgody i napięć oraz długotrwałych sąsiedzkich względnie rodzinnych niesnasek i nieporozumień.

DUCHOWOŚĆ CZŁONKÓW APOSTOLATU MARYJNEGO

 1. Członkowie pogłębiają pobożność maryjną  przez  studium mariologii  oraz przez często powtarzane poświęcenie się Maryi i oddawanie się Jej do dyspozycji.
 2. Cechą charakterystyczną  apostołów maryjnych winna być braterska miłość wyrażająca się w pełnieniu zadań apostolskich, w służbie bliźnim będącym w potrzebach duchowych i materialnych.
 3. Członków Apostolatu Maryjnego ożywia pokora warunkująca uzyskanie Bożej łaski koniecznej do uświęcenia własnego i braci i sióstr.

DZIESIĘĆ RAD APOSTOLATU MARYJNEGO / Ks. Teofil Hermann/

 1. Przed pracą, modlitwą i odpoczynkiem zwróć się do Maryi ze słowami: Matko! Weź to w swoje ręce. Tobie to ofiaruję – pokieruj mną.
 2. Czytaj codziennie przynajmniej kilka zdań z Pisma św. i bierz z nich naukę życiową.
 3. Módl się codziennie za swoją rodzinę, krewnych, przyjaciół i znajomych.
 4. Uświadamiaj sobie, ze każdy człowiek jest uobecnieniem – żywym sakramentem Chrystusa.
 5. Odwiedź osobę chorą, samotną, przeżywającą smutek, a zwłaszcza śmierć w rodzinie.
 6. Uśmiechaj się życzliwie do otoczenia, roztaczaj wokół siebie pogodę i optymizm.
 7. Wypożyczaj swoje książki i czasopisma religijne, żeby inni też karmili się słowem Bożym.
 8. Daj Cudowny Medalik najbliższym w rodzinie, przyjaciołom i znajomym, chorym lub przeżywającym wątpliwości religijne a także niepraktykującym.
 9. Pozyskaj inne osoby dla Apostolatu Maryjnego.
 10. Na końcu każdego dnia pomyśl, co zrobić, by dzień następny był jeszcze bogatszy w dobre czyny.

Spotkania

Członkowie Apostolatu maryjnego spotykają się każdego 27 dnia miesiąca przez cały rok w oparciu o  zatwierdzone materiały (Przewodnik Apostolatu Maryjnego, Podręcznik Apostolatu Maryjnego, Różaniec Biblijny wraz z modlitwami). Każde spotkanie Apostolatu Maryjnego poprzedzone jest modlitwą różańcową prowadzoną przez Apostolat Maryjny o godz. 17.30 oraz uczestnictwem w wieczornej Mszy św.  o godz. 18.00 w  intencjach Apostolatu.

„WSZYSTKO Z NIEPOKALANĄ”

www.apostolat.pl

Free Joomla templates by L.THEME