Kancelaria - chrzest

Chrzest

W naszej parafii Sakrament Chrztu udzielamy podczas Mszy św. w 1.szą niedzielę każdego miesiąca o godz. 10.00 i w 3.cią sobotę miesiąca o godz. 18.00.
 
Chrzest zgłaszają osobiście rodzice dziecka w kancelarii parafialnej około dwóch tygodni wcześniej.
 
Wymagane dokumenty do chrztu dziecka:
 • odpis aktu urodzenia dziecka z USC
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców
 • dokładne dane personalne chrzestnych (datę ich urodzenia oraz adres ich zamieszkania)
 • świadectwo kwalifikacyjne rodziców chrzestnych (o ile pochodzą z innej parafii)
 • zgoda od miejscowego proboszcza na udzielenie chrztu poza parafią zamieszkania rodziców (o ile rodzice mieszkają w innej parafii)
 
Kandydaci na rodziców chrzestnych winni spełniać następujące warunki:
 • ukończone 16 lat
 • przyjęty sakrament chrztu i bierzmowania
 • małżonkowie powinni mieć ślub kościelny i żyć trwale w tym związku
 • uczestniczenie w życiu Kościoła i systematyczne przystępowanie do sakramentów pokuty i Eucharystii
 
Nie mogą być chrzestnymi:
 • żyjący w małżeństwie bez ślubu kościelnego
 • młodzież, która nie uczęszcza na katechezę
 • kto nie przyjął sakramentu bierzmowania
 • obojętni religijnie
 • prowadzący gorszący tryb życia
 
W przypadku zmiany terminu chrztu należy poinformować o tym parafię.

Free Joomla templates by L.THEME