Kancelaria - pogrzeb

Pogrzeb

Zgłoszenia powinna dokonać osoba blisko spokrewniona z osobą zmarłą, mogąca decydować również o miejscu pochówku i znająca ostatnią wolę zmarłej osoby.

Wymagane dokumenty
  • akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego (do wglądu)
  • zezwolenie na pochówek na cmentarzu
  • w przypadku śmierci zmarłego w szpitalu lub w hospicjum - zaświadczenie od kapelana o przyjęciu przed śmiercią sakramentów
  • w przypadku pogrzebu osoby pochodzącej z innej parafii - zgoda proboszcza miejsca zamieszkania zmałego na pogrzeb w innej parafii (zaświadczenie, że zmarły był wierzący i praktykujący)
Nie mają prawa do kościelnego pogrzebu: notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy, osoby, które wybrały spalenie ciała z motywów przeciwnych chrześcijańskiej wierze i jawni grzesznicy (kan. 1184 § 1 KPK). W wyżej wymienionych przypadkach możliwy byłby pogrzeb katolicki, gdyby te osoby wyraziły przed śmiercią jakiś akt skruchy, np. prośbę o kapłana, ucałowanie krzyża, akt żalu. O znakach nawrócenia może poświadczyć nawet jedna osoba, jeżeli jest wiarygodna. Duszpasterze niech w takich wypadkach wyjaśnią wiernym, dlaczego jest pogrzeb, aby uniknąć w ten sposób zgorszenia oraz niepokoju w parafii. Gdy słusznie odmawia się pogrzebu kościelnego, tam też odmawia się i Mszy św. pogrzebowej (kan. 1185 KPK).

Free Joomla templates by L.THEME